کل اخبار 2171 اخبار امروز : 24
ساعت :

کمیته امداد گلستان، ازدواج، بابایی

۱۷۸۶ مددجو با دریافت کمک هـزینه ازدواج راهی خانه بخت شدند
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰
مدیرکل کمیته امداد گلستان :

۱۷۸۶ مددجو با دریافت کمک هـزینه ازدواج راهی خانه بخت شدند

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: ۱۷۸۶ مددجوی تحت حمایت کمیته امـداد استـان گلستان در سال ۹۹ با دریافت کمک هـزینه ازدواج راهی خانه بخت شدند.

برو بالا