کل اخبار 2169 اخبار امروز : 22
ساعت :

کلاله، جهاد کشاورزی، خرید گندم

اختصاص بالغ بر ۵۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی کلاله به گندم
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰
مدیرجهاد کشاورزی کلاله عنوان کرد :

اختصاص بالغ بر ۵۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی کلاله به گندم

مدیرجهاد کشاورزی کلاله گفت: در شهرستان کلاله ۵۹ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به گندم و ۱۰ هزار و ۲۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی به کلزا اختصاص یافته است.

برو بالا