کل اخبار 2156 اخبار امروز : 9
ساعت :

پارک علو و فناوری، غفاری، تولید دستگاه فیلتراسیون

ساخت و بهره‌برداری از سیستم حذف آرسنیک به روش اکسیداسیون
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰
برای نخستین بار در کشور؛

ساخت و بهره‌برداری از سیستم حذف آرسنیک به روش اکسیداسیون

برای نخستین بار در کشور، یکی از واحدهای فناور عضو پارک علم و فناوری گلستان موفق به طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سیستم حذف آرسنیک به روش اکسیداسیون/فیلتراسیون شد.

برو بالا