کل اخبار 15149 اخبار امروز : 9
ساعت :

نور علی دیلم، مرکز بزرگ اسلامی، عید واحد

برای رسیدن به عید واحد مسلمین گفتگوهای علمی و پژوهشی استهلال اهمیت دارد
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰
رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور:

برای رسیدن به عید واحد مسلمین گفتگوهای علمی و پژوهشی استهلال اهمیت دارد

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: گفتگوهای علمی و پژوهشی استهلال برای رسیدن به عید واحد مسلمین حائز اهمیت است.

برو بالا