کل اخبار 2165 اخبار امروز : 18
ساعت :

مالیات، اظهار نامه، هزار جریبی

۱۵ اردیبهشت آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده زمستان
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰
مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان تاکید کرد :

۱۵ اردیبهشت آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده زمستان

مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان گفت: مودیان مالیاتی گلستان تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماه زمستان فرصت دارند.

برو بالا