کل اخبار 2170 اخبار امروز : 23
ساعت :

ستاد اقامه نماز، شبکه شاد، دانش آموزان

بیش از۳۶۰هزاردانش آموز از برنامه های ستاد در شبکه شاد بهره مند هستند
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰
رئیس ستاداقامه نمازاستان:

بیش از۳۶۰هزاردانش آموز از برنامه های ستاد در شبکه شاد بهره مند هستند

رئیس ستاد اقامه نماز استان گلستان گفت: بیش از ۳۶۰ هزار دانش آموز و ۵۵۰هزارخانواده و ۲۶هزار معلم در سطح استان وجود دارد که میتوانند از برنامه های ستاداقامه نماز در بسترشبکه شاد بهره مند شوند

برو بالا