کل اخبار 10549 اخبار امروز : 0
ساعت :

ابیاری، جباری، نوین

بیش از ۷۰ درصد اراضی کشاورزی استان به سیستم آبیاری نوین مجهز نشده اند
شهریور ۳۰, ۱۴۰۰
کارشناس سامانه های نوین آبیاری جهاد کشاورزی گلستان:

بیش از ۷۰ درصد اراضی کشاورزی استان به سیستم آبیاری نوین مجهز نشده اند

کارشناس سامانه های نوین آبیاری جهاد کشاورزی گلستان گفت: با توجه به اینکه حدود 80 هزار هکتار از اراضی استان به طرح سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده اند اما بیش از 70 درصد اراضی کشاورزی استان به این سامانه ها مجهز نشده اند.

برو بالا