کل اخبار 2163 اخبار امروز : 16
ساعت :

آب، باشقره، چاه های آب

امسال ۱۲۰۰ کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی گلستان نصب می شود
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰
مدیر حفاظت آب منطقه ای گلستان:

امسال ۱۲۰۰ کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی گلستان نصب می شود

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: امسال هزار و ۲۰۰ کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی گلستان نصب می شود.

برو بالا