رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه جهادکشاورزی گلستان:

سه هزار دستگاه کمباین آمادگی برداشت محصول در استان را دارند

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه جهادکشاورزی گلستان گفت: حدود سه هزار دستگاه کمباین با دریافت معاینه فنی، آماده برداشت، جو، کلزا، گندم و کاملینا در ۵۱۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این استان هستند.

به گزارش ساجد خبر، مریم برزنونی بابیان اینکه بازدید فنی از کمباین‌ها در راستای کاهش ضایعات برداشت محصولات کشاورزی یکی از برنامه‌های مهم جهادکشاورزی است که با جدیت قبل از برداشت محصول انجام می‌شود، از کشاورزان گلستانی خواسته بود تا از کمباین‌های دارای معاینه فنی و درصد پایین ضایعات در جمع آوری محصول استفاده کنند.

وی اضافه کرد: تمامی سه هزار کمباین معاینه فنی شده در گلستان مشغول برداشت محصول هستند و بر عملکرد آنها از طریق سامانه دریافت سوخت نظارت می‌شود ضمن اینکه هیچ کمباینی بدون دریافت مجوز اجازه خروج از استان را ندارد.

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه جهادکشاورزی گلستان ادامه داد: زمان اوج برداشت گندم و جو در استان است و کُندی برداشت، امری طبیعی است.

برزنونی بابیان اینکه تاکنون ۶۰ درصد مزارع گندم گلستان برداشت شده و پیش بینی می‌شود امسال تولید این محصول راهبردی تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تُن افزایش یابد، گفت: افزایش خودسرانه قیمت برداشت محصول خارج از قیمت‌های تصویبی در ستاد استان صحیح نیست و دستگاه‌های نظارتی مکلف به برخورد هستند.

وی افزود: طبق اعلام ستاد برداشت محصولات کشاورزی گلستان، امسال نرخ برداشت گندم و جو به صورت هکتاری در اراضی دیم و آبی با کمباین متوسط داخلی ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱۷ میلیون ریال، با کمباین نیمه سنگین ۱۱ میلیون و ۱۸ میلیون ریال و کمباین سنگین (وارداتی) ۱۹ میلیون و ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و کرایه برداشت دانه روغنی کلزا در هر هکتار با کمباین متوسط (داخلی) مجهز به هد برداشت ۲۸ میلیون ریال، کمباین نیمه سنگین دارای هد برداشت ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و کمباین سنگین (وارداتی) مجهز به هد برداشت ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده بود.