پایش کیفیت آب شرب استان گلستان در ۱۸ آزمایشگاه به طور مستمر

مدیر عامل آبفا گلستان گفت: کیفیت آب شرب استان گلستان در ۱۸ آزمایشگاه به صورت مستمر پایش می‌شود.

به گزارش ساجد خبر، ابوالفضل رحیمی با اشاره به پیاده سازی و اجرای برنامه ایمنی آب مطابق اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آبفای کشور در کل شهرها و روستاهای تحت پوشش اظهار کرد: اجرای کالیبراسیون سالیانه تجهیزات در کلیه آزمایشگاه موجود، از دیگر اقدامات دفتر کنترل و کیفی شرکت آبفا استان است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با بیان اینکه انجام پایش و تدابیر لازم جهت حفظ کیفیت آب شرب برای این شرکت در صدر اولویت‌ها قرار دارد، اظهار کرد: کنترل کیفی آب شرب در کل استان به صورت مداوم و بر اساس استانداردهای روز در حال اجراست و یکی از سیاست‌ها و رویکردهای اصلی شرکت تضمین کیفیت آب شرب مصرفی در چارچوب استانداردهای تدوین شده برای مشترکین است.

مدیر عامل آبفا گلستان گفت: در سال گذشته بیش از ۸۲۰ هزار مورد آزمون کلرسنجی در سطح شبکه توزیع آب شرب شهرها و روستاهای استان صورت گرفته است که این تعداد فراتر از تعدادی است که استاندارد تعیین کرده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در ادامه اظهار داشت: ۱۸ هزار و ۴۰۴ مورد آزمون میکروبی، ۸۴۲ هزار و ۳۳۱ مورد آزمون کدورت، ۱۳ هزار و ۱۰۵ مورد آزمون HPC و ۹۲۵ مورد آزمون شیمیایی و فلزات سنگین و ۱۶۵۱ مورد آزمون بیولوژی از دیگر اقدامات مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان گلستان در سال ۱۴۰۲ بوده است.

وی با بیان اینکه انجام پایش و تدابیر لازم جهت حفظ کیفیت آب شرب برای این شرکت در صدر اولویت‌ها قرار دارد افزود، کنترل کیفی آب شرب در کل استان به صورت مداوم و بر اساس استانداردهای روز در حال اجراست و یکی از سیاست‌ها و رویکردهای اصلی شرکت تضمین کیفیت آب شرب مصرفی در چارچوب استانداردهای تدوین شده است.