مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان:

رفع ۳۰۰ مورد اتفاقات شبکه و خط انتقال آب شرب کردکوی در سال گذشته

مدیر عامل آب و فاضلاب استان گلستان گفت: رفع ۷۰۷ مورد اتفاقات انشعاب، رفع ۳۰۰ مورد اتفاقات شبکه و خط انتقال آب شرب، استاندارد سازی ۱۲۰ مورد انشعاب و مرئی کردن ۱۸ مورد شیرآلات شبکه آبرسانی از دیگر فعالیت‌های این امور در سال گذشته است.

به گزارش ساجد خبر، ابوالفضل رحیمی  از شست وشوی ۶۰ کیلومتر شبکه فاضلاب طی سال گذشته در شهرستان کردکوی خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف پیشگیری از گرفتگی در مسیر شبکه فاضلاب و کاهش حوادث احتمالی انجام شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان ۱۷۹ مورد رفع گیر در شبکه و انشعابات، بازرسی هزار و ۲۵۷ مورد منهول فاضلاب و مه پاشی ۴۴۰ منهول فاضلاب در سطح شهرستان کردکوی به منظور حذف حشرات از شبکه فاضلاب را از دیگر اقدامات در حوزه فاضلاب در این شهرستان عنوان کرد.

رحیمی اظهار کرد: ۴۳ مورد نصب انشعاب جدید فاضلاب، ۶ فقره اصلاح انشعاب فاضلاب، ۱۶ مورد تعویض دریچه منهول سرقتی و از جا کنده شده و همسطح سازی هفت فقره دریچه منهول از دیگر فعالیت‌های این امور در سال گذشته بوده است.

وی در ادامه در خصوص عملکرد امور آب و فاضلاب شهرستان کردکوی در حوزه آب گفت: تعویض ۳۹۷ فقره کنتور خراب و فرسوده، ۲۰ فقره جابه جایی کنتور، رفع گیر و نشتی ۱۴۴ فقره کنتورهای مشترکین و تعویض ۳۴ مورد انشعابات فرسوده از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مدت بوده است.

رحیمی اظهار کرد: حفر و تجهیز ۵ حلقه چاه آب شرب، انجام عملیات بهسازی و مهندسی مجدد ۹ حلقه چاه، اصلاح و توسعه بیش از هزار و ۹۰۰ متر شبکه آب شرب از دیگر اقدامات صورت گرفته در مدت مذکور بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: انجام ۲۱ هزار و ۵۰۰ مورد آزمون کلر سنجی آب با هدف تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و شستشوی ۴۵ کیلومتر شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از اقدامات مهم در راستای بهبود وضعیت کیفی آب در سال ۱۴۰۲ در شهرستان کردکوی بود که انجام شد.