تحویل ۲۵ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین به شهرداری های استان در سال گذشته

سرپرست دفتر شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت: در راستای نوسازی ناوگان ماشین آلات حمل زباله شهرداری های استان، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ دستگاه خودرو نیمه سنگین حمل زباله و ۵ کامیون کمپرسی سنگین به شهرداری های گلستان اختصاص یافت و تحویل شد.

به گزارش ساجد خبر، سید محسن حسینی اظهار کرد: نظر به سهمیه تخصصی داده شده به شهرداری های کشور از محل ماده ۵۸ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شهرداری های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت ، در سال ۱۴۰۲ خودروهای حمل پسماند به شهرهای کلاله، نگین شهر، نوده خاندوز، انبارالوم، آق قلا، بندرگز، سیجوال، خان ببین، دلند، رامیان، سنگدوین، فاضل آباد، کردکوی، ینقاق، جلین، سرخنکلاته، سیمین شهر، گمیش تپه، مینودشت و گالیکش تعلق گرفت و تحویل داده شد.

وی افزود : هزینه خرید هر دستگاه ماشین حمل زباله یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان است که سهم پرداختی شهرداریها ۱۶۵ میلیون تومان معادل ۱۰ درصد قیمت آنهاست و کمک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بابت هر دستگاه ماشین حمل زباله مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون تومان می باشد و این خودرو ها بعد از تکمیل تجهیزات حمل پسماند توسط شهرداریها در اختیار خدمات دهی هر چه بهتر شهروندان قرار خواهد گرفت.

حسینی بیان کرد : همچنین ۵ دستگاه کامیون کمپرسی سنگین به شهرداری های گلیداغ، قرق، آزادشهر، اینچه برون و دوزین از محل کمک ماده ۵۸ قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شهرداری های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت اختصاص یافت.

وی قیمت هر دستگاه کامیون کمپرسی را دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان اعلام کرد که سهم پرداختی هر شهرداری ۵۰ میلیون تومان معادل ۱.۵ درصد قیمت کامیون است و دو میلیارد هفتصد وپنجاه میلیون تومان هم کمک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به ازای هر دستگاه میباشد.

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان با تشکر از تلاش و پیگیری های استاندار محترم و معاونت محترم عمرانی استانداری در تامین این ماشین آلات ، اظهار کرد: نوسازی ناوگان خدمات شهری از سیاست‌های مهم این دفتر است و تحویل ۲۵ دستگاه ماشین آلات سنگین ذکر شده به شهرداری هایی تعلق گرفت که که از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هیچ گونه ماشین آلاتی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دریافت نکرده بودند.