توقف برداشت از تپه ای که در حال محو شدن بود

برداشت خاک از گِردتپه روستای نصرآباد گرگان که رانش اراضی حاصلخیز این منطقه را در پی داشته است به دستور قضایی متوقف شد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، دادستان مرکز استان گلستان گفت: برداشت غیراصولی سبب ریزش و رانش خاک و آسیب به باغ ها و زمین های کشاورزی این منطقه شده است.
محمود اسپانلو افزود: در بازدید از این منطقه، دستور توقف برداشت صادر و پرونده قضایی برای متخلفان صادر شد.
اسپانلو افزود: در این پرونده، قصور دستگاه هایی که مجوز برداشت صادر و همچنین در نظارت کوتاهی کرده اند نیز بررسی می شود.
این تپه که یکی از جاذبه های طبیعی منطقه است بر اثر برداشت غیراصولی خاک از سوی یک کارگاه معدنی در حال محو شدن است.