برترین‌های جشنواره زیبایی اسب ترکمن در کلاله معرفی شدند

هجدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن که از صبح امروز چهارشنبه در محل مراتع روستای «صوفیان» شهرستان کلاله واقع درشرق استان گلستان آغاز شده بود شامگاه امشب و با نظر هیات داوران و معرفی اسب‌های برتر این رخداد فرهنگی - ورزشی پایان یافت.

به گزراش ساجد خبر، در هجدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن ۱۵۲ سر اسب از ۱۱ استان «گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، زنجان، قم، تهران، البرز، مازندران، گیلان و سمنان» حضور داشتند.

این جشنواره فرهنگی – ورزشی که به گفته دبیر آن، هر سال با هدف به نمایش در آوردن ویژگی‌های اسب اصیل ترکمن، ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت اقتصاد روستاها، توسعه صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال برگزار می‌شود، اسب‌های نام نویسی شده در ۱۰ کلاس (دور) با هم رقابت کردند.

علی منصوری دبیر هجدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن افزود: پس از برگزاری این جشنواره که رییس فدراسیون سوارکاری هم در آن حضور داشت، نتایج هر دور از سوی هیات داوران که تعدادی از آنها از کشور ترکمنستان بودند به شرح ذیل اعلام شد:

در دور اول این جشنواره که ویژه کره‌های پای مادر مادیان بود، اسب «آی ناز نفس پور» مقام اول، اسب «آیجمال شورچه» مقام دوم و اسب «نفس» نیز سوم شدند.

رقابت در دور دوم این جشنواره ویژه کره‌های پای مادر نریان بود که اسب «دیدار گز» مقام نخست، اسب «یادگار داداش» مقام دوم و اسب «شورچه» مقام سوم را کسب کردند.

در دور سوم این رخداد فرهنگی – ورزشی که ویژه کره‌های یک ساله مادیان بود، اسب «آیکال» اول شد، اسب «تابان الهامی» دوم و اسب «جانا نورای» سوم شدند.

همچنین رقابت در دور چهارم که ویژه کره‌های یکساله‌ نریان بود، اسب «ایران تاج نفس پور» مقام اول، اسب «آیهان نور آی» مقام دوم و اسب «مردان روحی» مقام سوم را کسب کردند.

در دور پنجم این جشنواره که ویژه کره‌های ۲ ساله مادیان بود، اسب «ایران یل تای» اول شد و اسب‌های «پریچهر» و «پانیک» به ترتیب حایز رتبه دوم و سوم شدند.

رقابت در دور ششم که ویژه کره‌های ۲ ساله نریان بود، اسب «ایران ایلتور همای» مقام اول، اسب «خان صوفیان» مقام دوم و اسب «آرمان ۲» مقام سوم را کسب کردند.

در دور هفتم این جشنواره که ویژه اسب‌های مادیان سه تا پنج ساله بود، اسب «پولان» اول شد و اسب‌های «یاد گلالک مهر پرور» و «رامش سیاه پوش» به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت در دور هشتم که ویژه اسب‌های نریان سه تا ۶ ساله بود، اسب «عشق آباد» مقام اول، اسب «شاهان عاشوری» مقام دوم و اسب «تاج الهامی» مقام سوم را کسب کردند.

در دور نهم این جشنواره هم که ویژه اسب‌های مادیان پنج سال به بالا بود، اسب «آی تای» اول شد و اسب‌های «های بای» و «جنت شورچه» به ترتیب حایز رتبه دوم و سوم شدند.

رقابت در دور دهم و پایانی هم که ویژه اسب‌های سیلمی بود، اسب «پهباد» مقام اول، اسب «ماهان مهرپرور» مقام دوم و اسب «حیدر بابا صد» مقام سوم را کسب کردند.