رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان:

استاندار گلستان باید وقت بیشتری بر ای توسعه اقتصادی با ترکمنستان بگذارد

رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان گفت: سفر به ترکمنستان استاندار سفر خوبی بود اما این سفر باید پیوست اقتصادی داشته باشد تا به ثمر برسد و استاندار گلستان باید وقت بیشتری بر ای توسعه اقتصادی با ترکمنستان بگذارد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، بهرامی امروز در نشست خبری اظهار کرد: مشکلات قضایی در مرز اینچه برون باعث شد تا این بازارچه که در گذشته بخش مهمی از نیازهای اقتصادی مردم این بخش را مرتفع میکرد تعطیل شود.

وی افزود: در حال حاضر با پیگیری رییس کل دادگستری گلستان به دنبال رونق تردد و شروع تجارت چمدانی در این منطقه هستیم .

بهرامی بیان کرد: باید تدابیری اندیشیده شود که تجارت چمدانی این منطقه با قاچاق کالا اشتباه گرفته نشود و معیشت مردم به مشکل نیفتد و امید. آرین هر چه زودتر شاهد تردد و تجارت چمدانی در آن باشیم .

وی ادامه داد: در رابطه با بازارچه مشترک تجاری اکو‌ هم نشینی داشتیم که بین سرخس و اینچه برون یک بازار به عنوان مرزی تجاری شناخته شود که در آن روز هم موفق به دیدار با استاندار نشدیم و نیاز است استاندار توجه بیشتری به آن داشته باشند.

بهرامی گفت: روزانه ۶۰۰نفر از مزر باجگیران تردد می کنند.

وی افزود: جاده کشاورزی گنبد به اینچه برون که جاده تجاری به ترکمنستان هم محسوب می شود همچنان خطر آفرین است و هنوز تدابیر جدی برای آن انجام نشده و دیگر از گفتن و پیگیری کردن خسته شده ایم.

بهرامی اظهار کرد: در نمایشگاه ایران اکسپو نیز ۱۵۰هیات تجاری از ترکمنستان در این رویداد حضور داشتند و موافقت نامه های خوبی در این نمایشگاه منعقد شد که نتایج آن به زودی مشاهده خواهد شد.