صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در مصرف آب با ارقام جدید پنبه

رییس موسسه تحقیقات پنبه کشور گفت: ارقام جدید پنبه علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها، موجب صرفه‌جویی تا حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در هر هکتار می‌شود.

به گزارش ساجد خبر،  قربان قربانی در گردهمایی مسوولان تجاری‌سازی موسسات و مراکز تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در کردکوی اظهار کرد: افزایش میانگین عملکرد پنبه، زودرسی ارقام جدید، کاهش طول عمر و ترویج روش آبیاری یک در میان بخش دیگری از مزیت‌های ارقام جدید است.

وی بیان کرد: ایجاد مزارع الگویی، بازدید محققان معین، حضور فعال در کاروان‌های ترویج، اصلاح پنبه الیاف رنگی و پایش ماهواره‌ای حمله آفات نیز بخش دیگری از این مزیت‌های ارقام جدید پنبه است.

رییس موسسه تحقیقات پنبه کشور با بیان این که به دنبال ترویج برداشت مکانیزه پنبه هستیم، گفت: پنبه با الگوی کشت همساز بوده و در سال گذشته در ۱۵ نقطه کشور مزارع الگویی داشتیم.

قربانی خاطرنشان کرد: کشت نشایی پنبه در سال گذشته در بجنورد موثر بود و امسال این شیوه در حال توسعه است و شاهد ارتقای تولید میانگین پنبه از ۲/۲ به ۳/۲ تن در هکتار هستیم.

وی ادامه داد: کاهش دوره رشد پنبه از ۱۸۰ روز به ۱۲۰ روز و استفاده از آب‌های نامتعارف بخشی دیگر از مزیت‌های ارقام جدید است.

وی افزود: معرفی ارقام متحمل به تنش‌های محیطی و تغییرات اقلیمی، احداث مزارع نوآورانه و فناورانه برای انتقال آخرین یافته‌های و مشارکت مردم در دست اجرا قرار دارد.