دیپلماسی مهارت از راهکاری جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای است

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، عظیمی عصر امروز در نشست خبری ششمین دوره مهارت های فنی بین المللی که به میزبانی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت استان گلستان در حوزه مهارت های فنی و حرفه ای بالا است و یکی از دلایل برگزاری این مسابقات در گلستان است. وی افزود: ما برای رسیدن به […]

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، عظیمی عصر امروز در نشست خبری ششمین دوره مهارت های فنی بین المللی که به میزبانی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت استان گلستان در حوزه مهارت های فنی و حرفه ای بالا است و یکی از دلایل برگزاری این مسابقات در گلستان است.

وی افزود: ما برای رسیدن به رشد آموزش های فنی و حرفه ای در جهت افزایش اشتغالزایی برنامه و هدف داریم.

عظیمی افزود: عملکرد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای در سراسر کشور در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل با آموزش بیش از ۴میلیون نفر دوره رشد ۳۲ درصدی داشته است.

وی گفت: ۲۳هزار آموزشگاه فعال آزاد و ۶۵۷مرکز دولتی در کشور داریم  و ۴۰هزار مربی در سطح آموزشگاه های کشور مشغول به آموزش هستندکه از این تعداد ۳۵هزار مربی در بهش خصوصی و ۴۸۰۰مربی در بخش دولتی فعالیت دارند.

وی افزود: تعداد ۴هزار و ۱۶۲ مرکز آموزشی جهاد کارگاهی در کشور داریم و همه باید برای مهم‌ترین سرمایه کشور که همان تربیت نیروی انسانی است برنامه داشته باشند.

عظیمی بیان کرد: ۹۵درصد بودجه این سازمان صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود.

وی ادامه داد: ما برای رسیدن به رشد آموزش های فنی و حرفه ای در جهت افزایش اشتغالزایی برنامه و هدف داریم.

وی افزود: امسال بودجه سازمان نسبت به سالهای گذشته رشد ۲برابری خواهد داشت.

عظیمی گفت: شجاعت مدیران استان و معاونان ستادی را ستایش میکنم برای اجرای این رویداد در مرکز استان برای نخستین بار بعد از ۴۰سال ایران میزبان این مسابقات شده است.

وی ادام
🔻امیدواریم مسیر حرکت کشور بر اساس ویژگیهای برنامه محور و نگاه به آینده و طراحی زمین آینده و نگاه به داده های آماری طراحی شود
🔻بیش از ۶۰درصد آموزشگاه های کشور توسط بخش خصوصی اداره می شود و باید برای توسعه بیشتر حضور مردم در عرصه های مختلف را هموارتر کنیم