معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان :

افزایش ۱۱۱ درصدی اعتبارات شهرداری های استان /جذب ۵همت از محصولات سفر اول ریاست جمهوری

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: اعتبارات شهرداری های استان طی دو سال اخیر دولت سیزدهم از مبلغ ۱۹۰۰میلیارد تومان به ۳۸۰۰پیلیترد تومان رسیده که رشد ۱۱۱درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سید مهدی مهیایی عصر امروز در نشست خبری اظهار کرد: از تعداد ۳۵سهرداری استان تعداد ۲۰شهرداری رتبه عالی و ۱۵شهرداری رتبه خوب دریافت کردند.
وی افزود: اولویت استان در دولت سیزدهم اتمام پروژه های نیمه تمام بود که از تعداد ۱۲۰۰پروژه نیمه تمام تعداد ۸۰۰پروژه تکمیل شده است.
مهیایی گفت: استانها موظفند پروژه های عمرانی که به بهره برداری می رسند را در سامانه (منتاک ) ثبت کنند و گلستان جزو ۵استان اول کشور به واسطه تخصیص اعتبارات هستیم
وی ادامه داد: در سفر اول رییس جمهور ۱۱۸مصوبه با اعتبار ۱۱۳ میلیارد تومان در حوزه عمرانی انجام شد که مبلغ ۵هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.
مهیایی بیان کرد: در سفر دوم رییس جمهور نیز ۱۳ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان بود که بالغ بر ۲۵همت به اعتبارات استانی افزایش پیدا کرده که در طول ۴سال تخصیص پیدا می کند.
وی گفت: در حوزه راه های استان ،. مبلغ ۴هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده و با توجه به اینکه گلستان یکی از استانهای حادثه خیز جاده معرفی شده از تعداد ۹۵نقطه پرخطر و پر حادثه ۴۷نقطه رفع خطر شد که موجب کاهش۵۸درصپی تصادفات در نوروز امسال شد.
مهیایی افزود: منطقه اینچه برون نیز یکی از شاهراه های حیاتی استان است که هم اکنون هیات مدیرها آن شکل گرفته و تعداد ۱۶۰۰واحد تولیدی اعلام سرمایه گذاری کرده اند که با راه اندازی این منطقه ۴۷هزار اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.