سه هزار کمباین آماده برداشت محصولات کشاورزی گلستان است

رییس اداره امور فناوری‌های مکانیزه جهادکشاورزی گلستان گفت: حدود سه هزار دستگاه کمباین با دریافت معاینه فنی آماده برداشت، جو، کلزا، گندم و کاملینا در ۵۱۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان است.

به گزارش ساجد خبر، مریم برزنونی اظهار کرد: بازدید فنی از کمباین‌ها در راستای کاهش ضایعات برداشت محصولات کشاورزی یکی از برنامه‌های مهم جهادکشاورزی است که با جدیت قبل از برداشت محصول انجام می‌شود.

برزنونی یادآور شد: شرایط برای ورود کمباین به کشتزارها و برداشت محصولات کشاورزی گلستان فراهم است.

رییس اداره امور فناوری‌های مکانیزه جهادکشاورزی گلستان از بهره‌برداران به ویژه تولید کننده دانه روغنی کلزا و گندم خواست با توجه به این که کلزا و گندم جزو محصولات راهبردی کشور به شمار می‌رود حتما از کمباین‌های دارای معاینه فنی و درصد پایین ضایعات در جمع آوری محصول استفاده کنند.

برزنونی ادامه داد: با هماهنگی پلیس راه استان نیز از تردد کامیون یا تراکتور حمل کننده محصول بدون پوشش سقف در راستای کاهش ریزش محصول، جلوگیری می‌شود.