تمام مزارع گندم گلستان درگیر بیماری شد

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی گلستان با اشاره به درگیری تمام سطح ۳۸۰ هزار هکتار مزارع گندم استان با آفات و بیماری، گفت: سطح کنترل بیماری‌های مزارع گندم استان به ۵۵۵ هزار هکتار رسید و طبق پیش‌بینی خسارات جدی فقط مربوط به کمتر از ۲ درصد از این مزارع می‌شود.

به گزارش ساجد خبر، کیانوش حق‌نما اظهار کرد: امسال تمام مزارع گندم گلستان به غیر از علف‌های هرز درگیر ۱۰ نوع آفت و بیماری از جمله «فوزاریوم خوشه، سپتوریوز برگی، زنگ زرد، زنگ قهوه‌ای، سفیدک‌های سطحی و لکه خرمایی» شدند که در ۱۲ سال اخیر در تاریخ کشاورزی استان بی سابقه بود.

وی گفت: کشاورزان برای پیشگیری از خسارات اقتصادی، ۲ تا چهار مرحله عملیات سم‌پاشی به طور کلی در سطح ۵۵۵ هزار هکتار انجام دادند که بیشترین آن با ۲۸۰ هزار هکتار مربوط به زنگ زرد و ۱۳۰ هزار هکتار فوزاریوم خوشه است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه سم پاشی‌ها به موقع جلو بروز خسارت سنگین را گرفته است، افزود: در نتیجه سم پاشی بیماری‌ها در ۳۵ درصد از مزارع تحت کنترل قرار دارد و هیچ گونه آلودگی در آنها دیده نمی‌شود و در ۴۵ درصد مزارع بیماری در حد خفیف وجود دارد اما تاکنون خسارت اقتصادی وارد نشده است.

حق نما ادامه داد: درگیری بیماری در ۱۸ درصد از مزارع گندم گلستان در حد متوسط است و برای کمتر از ۲ درصد احتمال خسارت پیش‌بینی می‌شود لذا سم‌پاشی‌ها همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به نقش تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی در ظهور زود هنگام علف‌های هرز و بیماری‌ها، افزود: همین عامل باعث مبارزه در بازه زمانی زودتر نسبت به سال زراعی گذشته شده است.

استان گلستان که یکی از قطب‌های کشاورزی محسوب می‌شود طی این سال‌ها از عواقب تغییر اقلیم و خشکسالی در امان نمانده و به گفته کارشناسان هواشناسی، میزان بارش‌های گلستان در ۱۵ سال اخیر روند کاهشی داشته و از سال ۱۳۸۶ تاکنون، بیشتر سال‌ها میانگین بارش در استان کمتر از حد نرمال بوده است.

بیماری فوزاریوم خوشه بیشتر در پی رطوبت یا تداوم بارندگی بروز می‌کند و آفت زنگ زرد هم یکی از مهمترین بیماری‌های گندم در دنیا و ایران محسوب می‌شود و در مواقعی که مزرعه دارای رطوبت بالا باشد به سرعت گسترش می‌‎یابد.

این آفت به صورت جوش یا تاول‌هایی به رنگ زرد مایل به نارنجی روی برگ‌های محصول ظاهر شده سپس این جوش‌ها به سرعت به هم پیوسته و نوارهایی در امتداد رگبرگ‌ها در هر ۲ سطح برگ نمایان می‌کنند که به‌دنبال آن به کل محصول آسیب می‌زند.

در سال زراعی جاری ۳۸۰ هزار هکتار گندم، ۴۷ هزار و ۵۰۰ هکتار کلزا، ۸۳ هزار هکتار جو و چهار و ۳۰۰ هکتار سیب‌زمینی و سه هزار و ۷۰۰ هکتار چغندر در استان گلستان کشت شده است.