رییس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

طرح تدقیق حریم گسل‌های شهر گرگان به اتمام رسید

رییس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اتمام طرح تدقیق حریم گسل‌های شهر گرگان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، از وزارت راه و شهرسازی، «علی بیت‌اللهی» از اتمام طرح تدقیق حریم گسل‌های شهر گرگان خبر داد.

بر اساس اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به سرپرستی رییس بخش زلزله‌شناسی این مرکز، با توجه به مسوولیت‌های قانونی در زمینه تعیین حریم گسل‌ها و تدوین ضوابط ساخت‌وساز در این حرایم در کشور بر اساس بند «ض» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور و همچنین بر اساس طرح مشترک با شورای‌عالی شهرسازی و معماری در همین موضوع برای ۳۳ شهر کشور در این مرحله، نسبت به انجام مطالعات در فازهای مختلف در زمینه تعیین حرایم گسل‌ها در سطح شهر گرگان و حاشیه آن اقدام کرد.

پس از انجام مراحل مختلف مطالعاتی، بازدیدهای گسترده تخصصی و انجام آزمایش‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف این شهر و شعاع ۱۰ کیلومتری آن، مراحل فنی این طرح بزرگ به اتمام رسید.

این طرح بزرگ که با هدایت و محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مقام مجری و همچنین با همکاری اداره کل راه و شهرسازی گلستان و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح این استان انجام شد، علاوه ‌بر تعیین محدوده حرایم گسل‌های اصلی شهر گرگان با شیوه دقیق، همه ساختمان‌های با اهمیت، ابنیه فنی، تاسیسات شهری و غیرشهری، شبکه حمل‌ونقل، شریان‌های حیاتی و دیگر زیرساخت‌های قرار گرفته در حرایم گسلی مورد نظر به‌منظور تعیین راهکارهای کاهش ریسک و انجام فرایندمقاوم‌سازی مناسب، شناسایی، تحلیل ریسک و اولویت‌بندی شده است.

نتایج ارزشمند این طرح، در اسرع وقت برای انجام مراحل قانونی و تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شده که پس از طی مراحل قانونی، به همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای بهره‌برداری در تصمیم‌گیری‌های آتی ابلاغ خواهد شد.