معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان:

سرانه تولید زباله هر شهروند گرگانی در شبانه روز ۷۵۰ گرم است

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: سرانه تولید زباله هر شهروند گرگانی در شبانه روز ۷۵۰ گرم است که از میانگین سرانه کشور (۴۵۰ گرم) بالاتر است.

به گزارش ساجد خبر، احمد سالاری اظهار کرد:سرانه تولید زباله هر شهروند گرگانی در شبانه روز ۷۵۰ گرم است که از میانگین سرانه کشور (۴۵۰ گرم) بالاتر است و لذا ضروری است در قسمت طرح تفکیک زباله برنامه ریزی و اقدامات متفاوت نسبت به سنوات گذشته انجام شود چون وضعیت موجود نیز مورد رضایت ما نیست.

وی افزود: پیمانکاران طرح تفکیک زباله در مناطق یک و سه با توزیع ۱۰۰۰ کارتن پلاست بین شهروندان در حال فعالیت هستند و همچنین در خصوص واگذاری طرح تفکیک در سطح منطقه ۲ مذاکرات با انجمن حمایت از زندانیان نیز در حال انجام می باشد.

سالاری گفت: همچنین مصوب شد تا پایان سال پیمانکاران نسبت به تأمین و توزیع ۳۰۰۰ کارتن پلاست در بین شهروندان در سطح مناطق سه گانه اقدام نمایند.