مدیر کل بنیاد مسکن گلستان:

گلستان دومین استان کشور بعد از سیستان در جمعیت روستایی است

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: گلستان دومین استان کشور بعد از سیستان در جمعیت روستایی است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سید محمد حسینی امروز در نشست خبری که به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد مسکن اظهار کرد: ۶۰درصد جمعیت استان گلستان در. روستاها زندگی می کنند که میانگین این عدد در کشور ۴۰درصد است.

وی افزود: شاخص برخورداری گلستان از شروع اجرای طرح های هادی بیش از ۸۰درصد است و این در حالی است که در برخی روستاهای کشور هنوز طرح هادی اجرا نشده است.

حسینی گفت: گلستان جزو استانهای برتر در اجرای طرح های هادی در کشور بوده است.

وی افزود: ۲۶۰درصد افزایش در تامین و تخصیص اعتبار داشته ایم.

حسینی بیان کرد: در سفر اول ریاست جمهوری برای اجرای طرح هادی، بهسازی بافت تاریخی، ایمن سازی و بازنگری مبلغ ۵۱۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کرد که از این رقم ۲۰۰میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

وی گفت: در سفر دوم ریاست جمهور نیز مبلغ ۳۹۰میلیارد تومان هم مصوب شد که تا کنون ۳۰میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است.

حسینی افزود: از مجموع ۹۳۳روستای استان صد در صد طرح های هادی اجرا شده است و طرح مطالعه ۱۷۱روستای نام ایمن استان انجام شده و از این تعداد ۱۱۱ ایمن سازی انجام‌گرفته است.

وی افزود: تعداد ۲۹۶روسنا در کشور در لیست روستاهای هدف گردشگری ثبت ولی شده اند که از این تعداد ۲۳ روستا در گلستان واقع شده است .

حسینی گفت: تعداد ۳۲۶ روستای گلستان را حوادث طبیعی تهدید می کند و در سفر ریاست جمهور ۵۵ میلیارد تومان برای ایمن سازی روستاها تخصیص داده شده است .

وی افزود: ۱۰۷هزار خانوار روستای استان سند مالکیت دریافت کرده اند و ۶۳درصد روستاهای استان در مالکیت بنیاد علوی است.