رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان:

سهم گلستان در بودجه کشور ۱/۵درصد است/با وجود مافیای ارز یارانه ای مشکلات کشاورزان حل شدنی نیست

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان گفت: گلستان غذای ۳۶روز کشور را تامین میکند و این در حالی است که سهم استان در بودجه کشور ۱/۵درصد است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، هامان هاشمی امروز در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: یکی از دلایلی که چالش های بخش کشاورزی این است که مطالبه گری این بخش از سوی مسئولان و نمایندگان استان آنگونه که باید باشد نیست و بسیاری از فرصت ها را از دست می دهیم و این در حالی است که برخی استانها در این زمینه به رغم کشوری بودن مصوبات تغییرات مثبتی ر این حوزه ایجاد کرده اند.

وی افزود: تا زمانی که مافیای حاکم بر تخصیص ارز یارانه ای وجود داشته باشد مشکلات بخش کشاورزی حل شدنی نیست .

هاشمی گفت: در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز با جدیت پیگیر مشکلات بخش کشاورزی و کشاورزان برای تغییر بسیاری از مصوبات و حتی خرید های تضمینی و رفع چالشهای این بخش هستیم .

وی ادامه داد: مطالبه گری برای رفع مشکلات از جمله تعهدات ارزی باید به صورت یکپارچه باشد و باید قبل از برداشت محصولات مهم و استراتژیک رایزنی خرید محصول و قیمت گذاری آن انجام شود.

هاشمی بیان کرد: باید به جای انتقادهای مداوم و غر غر کردن به سمت مطالبه گری برویم.

وی افزود: اینکه نماینده بانک کشاورزی در جلسات کمیسیون شرکت نمی‌کند مسأله ای است که باید با جدیت پیگیری شود.