دستگیری یکی از مدیران زیرمجموعه جهاد کشاورزی گلستان

دادستان مرکز استان گلستان از دستگیری یکی از مدیران شهرستانی زیرمجموعه جهاد کشاورزی استان به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو گفت: متهم در ازای دریافت رشوه، اقدامات مجرمانه افراد را به دستگاه قضایی گزارش نمی کرد.
دادستان مرکز استان گفت: این فرد هم اکنون بازداشت است و تحقیقات برای تکمیل پرونده ادامه دارد.