پرونده قضایی حمله مامور شهرداری به دست‌فروش گرگانی تشکیل شد

دادستان مرکز گلستان از تشکیل پرونده و تعقیب قضایی نیروهای انضباط شهری شهرداری گرگان خبر داد و گفت: پس از انتشار ویدیوی درگیری ماموران انضباط شهری این شهر با دست فروشان، مدیر مربوطه به دادسرا احضار شد.

به گزارش ساجد خبر، «محمود اسپانلو» اظهار کرد: همچنین مدیر مربوطه ملزم به عذر خواهی رسمی و انتشار آن به صورت عمومی و دلجویی از دست‌فروشان آسیب‌دیده شد.

دادستان مرکز استان با تاکید بر این که تنها ضابطان دادگستری حق اقدام و دستگیری افراد طبق ضوابط و با هماهنگی مقام قضایی دارند، ادامه داد: دستگیری غیر قانونی و کتک کاری مردم مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است.

اسپانلو ادامه داد: ماموران انضباط شهری به هیچ وجه حق تعرض به افراد ندارند و اقدام این افراد فرا قانونی و جرم است و از باب حفظ حقوق عمومی برای متخلفان پرونده تشکیل و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: پیش‌تر هم، درباره نحوه برخورد با دستفروشان به شهرداری تذکر داده بودیم و در صورت تکرار اقدام‌های فراقانونی و نقض حقوق شهروندی افراد، مسئولیت آن متوجه شخص شهردار گرگان است و باید پاسخگو باشد.

اسپانلو افزود: هرچند اقدام شهرداری برای عذرخواهی کار خوبی بود، اما رافع مسئولیت نیست.