نارنج‌های روی درختان را بچینید؛ مگس مدیترانه‌ای در کمین است

کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به نارنج‌های باقیمانده بر روی درختان و شیوع آفت مگس مدیترانه‌ای در گلستان هشدار داده و تاکید کردند برداشت میوه‌های باقیمانده برای در امان‌ماندن سایر میوه‌ها از آفت مگس مدیترانه‌ای ضروری است.

به گزارش ساجد خبر، کیانوش حق‌نما چیده نشدن میوه نارنج را یک معضل دانست و افزود: در برخی منازل، سازمان‌ها و ادارات دولتی، خانه‌باغ‌ها و کنار خیابان‌ها و معابر شهری هنوز اقدام به برداشت نارنج نکردند که این مساله، کانون‌های جدید آلودگی مگس مدیترانه‌ای را ایجاد می‌کند.

وی گفت: هر ساله مگس مدیترانه‌ای از اواخر آذر ماه تا اردیبهشت‌ماه به خواب زمستانی می‌رفت اما امسال به دلیل تغییر اقلیم، همواره در حال فعالیت است که این مساله زنگ هشداری برای استان گلستان است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی گلستان معتقد است؛ اگر شرایط آب و هوایی به همین شکل ادامه پیدا کند در نتیجه تغییر اقلیم، احتمال خسارت بیشتر تولیدات باغی از مگس مدیترانه‌ای وجود دارد و یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از شیوع بیشتر این آفت در سال آینده، جمع‌آوری میوه‌ها به ویژه نارنج‌ها از روی درختان است.

حق‌نما در پاسخ به این پرسش که آیا همه نارنج‌های باقی مانده بر روی درختان آلوده به مگس مدیترانه‌ای هستند، پاسخ داد: همه نارنج‌ها آلوده نیستند اما می‌توانند منشا آلودگی باشند چرا که مگس مدیترانه‌ای می‌تواند زمستان‌گذرانی را در درون نارنج‌ها انجام دهد و میزبان خوبی برای انتقال این آفت به سایر درختان باشند.

وی نیش‌زدگی و تخم‌ریزی بر روی پوست نارنج و پرتقال، حالت لزج و لهیدگی بر روی پوست را از نشانه‌های آلودگی میوه نارنج به مگس مدیترانه‌ای اعلام کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی گلستان تاکید کرد: در صورتی که کنترل خوبی در استان انجام نشود ۲۲ هزار هکتار از باغات هسته‌دار، مرکبات، خرمالو، انجیر و گلابی در معرض ابتلا به مگس مدیترانه‌ای هستند

حق‌نما از باغداران خواست میوه‌های باقی‌مانده روی درختان را در اسرع وقت جمع‌آوری کنند و گفت: همچنین باغداران نسبت به کولتیواتورزنی و دیسک زدن کف باغ اقدام کنند چراکه یکی از موارد زمستان‌گذرانی آفت مگس مدیترانه‌ای در کف باغ اتفاق می‌افتد.