مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان:

آرد گلستان به ۱۶ استان کشور انتقال داده می شود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: در حال حاضر آرد استان گلستان به ۱۶ استان کشور انتقال داده می شود.

به گزارش ساجد خبر، روح الله مهری، در خصوص کیفیت آرد و نان استان گلستان، اظهار کرد: در حال حاضر آزمایشات زیادی بر روی آردهایی که به سمت خبازی‌ها می‌رود انجام می‌شود.

وی افزود: طی ۳ ماه گذشته ماهی ۳۰ آزمایش انجام می‌شد اما اکنون این آزمایشات به ۷۵ تا ۸۰ مورد رسیده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان از کیفیت آرد استان گلستان اطمینان حاصل کرد و گفت: در حال حاضر آرد استان گلستان به ۱۶ استان کشور انتقال داده می‌شود.

وی یادآور شد: درصد سبوسی که اکنون از آرد برداشته می‌شود بین ۱۵ تا ۱۸ درصد است که این رقم در گذشته بین ۱۸ تا ۲۳ درصد بود.

مهری وجود آب سرد، کم بودن خمیر مایه و نداشتن مهارت کافی را از مهمترین عوامل تیره شدن و بی کیفیت شدن نان دانست.

وی یادآور شد: در فصل برداشت گندم ما توانستیم ۵۵۰ هزار تن گندم خریداری کنیم که ۲۴ هزار تن گندم بر اثر باران جوانه زده بود و با توجه به اینکه کارخانجات آرد ماهی ۴۶ هزار تن گندم را به آرد تبدیل می‌کنند این مقدار گندم جوانه زده شده در همان روزهای ابتدایی مصرف شده است و اکنون این موضوع نمی‌تواند دلیل بی کیفیت شدن نان باشد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: از شهروندان گلستانی می‌خواهیم که نانی که می‌خواهند مصرف کنند اگر رنگ تیره نداشت آن را نپذیرند چرا که به لحاظ کیفیت دچار مشکل است.