مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

اجرای طرح پوشش گیاهی نوار شمالی استان ۵و یک دهم همت اعتبار نیاز دارد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: این طرح در حال حاضر در استان به اتمام رسیده و جهت جلوگیری از هجوم ریزگردها از سمت صحرای قره قوم ترکمنستان برای ۲۴۷هزار هکتار تدوین شده که اجرای آن نیازمند ۵و یک دهم همت اعتبار نیاز دارد که پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور برای مدت ۱۰سال اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، حمید سلامتی صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: طی دو سال دولت سیزدهم طرح های مهمی چون توسعه زراعت چوب در سطح یکهزار هکتار، اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح یک‌میلیون و ۲۰۰هزار هکتار،توسعه کاشت گیاهان دارویی در ۲هزار هکتار، تهیه طرح های مرتع داری تلفیقی در ۲۲هزار هکتار، اجرای طرح های آبخیزداری در ۶۰هزار هکتار ، جنگل‌کاری اقتصادی در ۸۰هکتار و تامین و جایگزینی سوخت مناسب بجای استفاده از هیزم برای ۶۰۰خانوار به اجرا در آمده است.

وی افزود: در همین زمان نیز ۲۵هزار هکتار از برخی مناطق استان طرح های مقابله با بیابان زایی انجام شده است .

سلامتی گفت: طی همین دو سال اجرای ۶۰هزار هکتار طرح آبخیزداری ۴۰میلیارد تومان هزینه شده است.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک‌میلیارد درخت نیز تعهد گلستان کاشت ۵ میلیون نهال است ولی تعهد تولید ۶میلیون و ۸۰۰هزار اصله نهال است که از این رقم ۵میلیون و ۳۰۰هزار اصله نهال جنگلی ،زراعت چوب و فضای سبز ، یک‌میلیون و ۳۰۰هزار اصله نهال بیابانی و ۲۰۰هزار اصله نهال مرتعی می باشد.

سلامتی در ادامه با بیان اینکه ۲۶۱ پرونده برای تصرف عرصه های جنگلی تشکیل شده است ، اظهار کرد: در ۱۱ر ماهه امسال بالغ بر ۱۷۲ هکتار ۲۶۱ فقره پرونده ، برای تصرف ۲۷ هکتار اراضی ساحلی ۶ پرونده و ۳۸۱ پرونده عم برای ۴۴۷ هکتار تشکیل شده است.

وی افزود: در حوزه قاچاق چوب نیز طی ۱۱ماهه امسال بیش از ۳هزار ۷۲۷ اصله چوب بالغ بر ۸۱ متر مکعب بوده است و در رابطه با هیزم ۴۲۲ واحد پرونده وبرای  ۹هزار و ۱۸۹ کیلو گرم هیزم نیز  تشکیل شده است.