کاندید دوازدهمین دوره انتخابات مجلس :

اطلاع رسانی دقیق نقش مهمی در انتخاب اصلح دارد

کاندید دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: دنیای امروز دنیای اطلاع رسانی است و در این بین رسانه ها نقش مهمی در انتخاب اصلح افراد برای راهیابی به مجلس دارند چرا که با ارئه اخبار نامزدهای انتخاباتی به مردم راه درست را نشان می دهند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، عسگر ساوری صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: جامعه امروز ما یک جامعه خمیده و خموش است و این نشان دهنده عملکرد بسیاری از مدیرانی است که توجه کافی به رفع برخی دغدغه ها ندارند.

وی افزود: مسائل اقتصادی امروز به عنوان مهم ترین مشکلات روزمره مردم است و با وجود چنین شرایطی نمیتوان به سمت شعارهای کلیشه‌ای برای مردم رفت تا از آنان رای بگیریم.

ساوری بیان کرد: عدم صداقت و ناکارآمدی برخی مدیران در ادوار گذشته و زمان فعلی موجب شده استان بسیاری از فرصت های توسعه اقتصادی را از دست بدهد.

وی افزود: متاسفانه طی این سالها بسیاری از مصوبات و قوانین به دلیل تعلل و یا کم‌توجهی در استان اجرایی نشده و همین موضوع موجب محرومیت استان و پایین آمدن شاخص های اقتصادی شده است.

ساوری با بیان اینکه برای توسعه استان باید زیر ساخت های نظارتی را تقویت کرد، گفت: با گروه تحقیق و تفحص مشکلی حل نمیشود اما اگر چنلنچه زیر ساخت های نظارتی کامل باشد نظارت بر عملکرد مسولانف مدیران و نمایندگان با جدیت صورت میگرد و دیگر نیازمند گروه تحقیق و تفحص نیستیم.

وی گفت: بسیاری از عقب ماندگی های استان نتیجه کم توجهی به عمبکرد مدیران در بخش های محتلف بوده است .

ساوری بیان کرد: همواره پیوند نامبارک ثروت و قدرت موجب بروز اتفاقات زیادی در استان شده که عدم توسعه و پایین بودن سرانه درامدی مردم استان نمونه بارز ان است.