۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم گلستان درگیر بیماری شد

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی گلستان گفت: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم استان به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی، دچار آلودگی و بیماری است.

به گزارش ساجد خبر، کیانوش حق‌نما اظهار کرد: «سپتوریوز برگی، زنگ زرد، زنگ قهوه‌ای، سفیدک‌های سطحی و لکه خرمایی» به طور پراکنده مزارع گندم استان را درگیر کرده است.

وی با اشاره به نقش تغییرات شرایط آب و هوایی در ظهور زود هنگام علف‌های هرز و بیماری‌ها افزود: همین عامل باعث مبارزه در بازه زمانی زودتر نسبت به سال زراعی گذشته شده است.

به گفته وی، هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع گندم در سطح استان درگیر آفت زنگ زرد، هزار و ۳۰۰ هکتار درگیر سفیدک‌های سطحی و ۶۰ هکتار لکه خرمایی است که در تمامی مزارع آلوده سم پاشی انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: به تازگی هم شیوع آفت سپتوریوز برگی و زنگ قهوه‌ای در برخی نقاط استان گزارش شده است.

حق‌نما گفت: کشاورزان طبق توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی، در مزارع گندم برای پیشگیری از ظهور بیماری علاوه بر سم‌پاشی با قارچ‌کش‌های مورد تایید سازمان حفظ نباتات، از کودهای پتاسیم استفاده کنند.

وی میزان درگیری مزارع گندم با آفت زنگ زرد را در سال‌های قبل بین ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: به دلیل شرایط مساعد احتمال گسترش بیماری در مزارع گندم گلستان وجود دارد که تاثیر منفی در میزان تولیدات می‌گذارد لذا کشاورزان باید هرچه سریعتر نسبت به سم پاشی مزارع خود زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام کنند.