مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان:

کشاورزان از دادن کود ازته تا اطلاع ثانوی پرهیز کنند

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: کشاورزان بهتر است تا اطلاع ثانوی جهت جلوگیری از شیوع این بیماری از دادن کود ازته به مزارع گندم خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سید صمد ضیائی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کود ازته به اندازه نیاز کشاورزان در انبار های استان ذخیره سازی شده است جای هیچ گونه دغدغه و‌نگرانی نیست ولی بهتر است تا اطلاع ثانوی جهت جلوگیری از شیوع این بیماری از دادن کود ازته به مزارع گندم خودداری کنند.

وی افزود: از تهدیدات جدی در زمینه کشاورزی و مخصوصاً در کشت‌های غلات، بیماری زنگ زرد یا زنگ نواری گندم است.

ضیایی گفت: این بیماری که به علت افزایش رطوبت هوا و بارندگی‌های ممتد ظاهر می‌شود، علاوه بر گندم، به جو، چاودار و یولاف و حتی بسیاری از علف‌های هرز خانواده گندمیان حمله و می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری به محصول کشاورزان و به مصرف‌کنندگان وارد کند.

وی به پیمانکارانی تکثیری گندم که به ویژه مزارع آنها در مناطق آبی هستند توصیه کرد که برای جلوگیری از ایپدمی شدن این بیماری با مشورت کارشناسان مراکز خدمات تابعه و کلینیک های گیاهپزشکی نسبت به سمپاشی و کانون کوبی مزارع خود از مرحله پنجه زنی تا پایان ساقه دهی اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: کود ازته به اندازه نیاز کشاورزان در انبار های استان ذخیره سازی شده است جای هیچ گونه دغدغه و‌نگرانی نیست ولی بهتر است تا اطلاع ثانوی جهت جلوگیری از شیوع این بیماری از دادن کود ازته به مزارع گندم خودداری کنند.
وی همچنین به تمامی پیمانکاران تکثیری بذر سطح شهرستانهای هشدار داد: در صورت آلودگی شدید این بیماری، می‌تواند خسارت جبران ناپذیری را برروی کمیت و کیفیت محصول بذری ازطریق کاهش تعداد دانه در سنبله، کاهش وزن هزار دانه و چروکیدگی دانه وارد نماید.