مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان:

۲۱۳۵ فروشگاه عرضه محصولات با کالابرگ در گلستان معرفی شده است

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: ۲۱۳۵ فروشگاه عرضه کالا های 11 گانه با کالابرگ در گلستان معرفی شده است.

به گزارش ساجد خبر، حسینعلی خواجه مظفری اظهار کرد: ۲ هزار و ۱۳۵ فروشگاه عرضه کالاهای ۱۱ گانه با کالابرگ در گلستان معرفی شده است و از مردم شریف تقاضا داریم در یک سری فروشگاه‌ها متمرکز نشوند.

وی افزود: برخی از فروشگاه‌ها در عرضه محصولات در قبال کالا برگ تخلف‌هایی را انجام می‌دادند که با آنها برخورد شد.

خواجه مظفری گفت: بنا نبوده مردم برای بهره مندی از این خدمت مردم درگیر صفوف شوند، این طرح با در نظر گرفتن ۱۱ قلم کالا، به دنبال حمایت از تولید است.

وی خاطر نشان کرد: از ۱۷ بهمن طرح تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی آغاز شده و تا ۱۷ اسفند ماه اعتبار دارد. از ۱۷ بهمن طرح تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی آغاز شده و تا ۱۷ اسفند ماه اعتبار دارد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: دولت طبق نظر حمایتی، این طرح تشویقی را لحاظ کرده است و توقع نداریم برخی فروشگاه‌ها نارضایتی‌های مردمی ایجاد کنند.

وی افزود: مقرر است هر ۶ ماه پرداخت یارانه بروز شود و ممکن است در پرداخت و یا عدم پرداخت یارانه به خانوارها تغییری لحاظ شود.