مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گلستان:

۱۲۰۰ هکتار از مزارع گندم گلستان سم پاشی شد

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: ۱۲۰۰ هکتار از مزارع گندم گلستان که درگیر بیماری زنگ زرد است، سم پاشی شد.

به گزارش ساجد خبر، کیانوش حق نما اظهار کرد: در دو هفته اخیر بیماری زنگ زرد را در مزارع استان شاهد هستیم که با همکاری جهاد کشاورزی استان گلستان ۱۲۰۰ هکتار از مزارع گندم، سم پاشی شد.

وی افزود: تاکنون ۵ بیماری و ۵ آفت در مزارع مشاهده شده که هشدارهای لازم به کشاورزان ارائه شد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گلستان خاطر نشان کرد: بیماری زنگ زرد با بارندگی و وزش باد قابل انتقال و بین صفر تا ۲۳ درجه سانتی گراد دامنه فعالیت این بیماری است.

حق نما تاکید کرد: اگر کشاورزان هشدارهای کارشناسان را نشنیده بگیرند و در سم پاشی غفلت کنند این آفت قابلیت گسترش تا ۷۰ درصد را دارد که باعث کاهش عملکرد محصول را خواهد داشت.

وی افزود: برخی از کشاورزان در زمان بارندگی کود سفید استفاده می‌کنند که انجام این موضوع، احتمال توزیع آلودگی را افزایش می‌دهد.