گلستان از استان‌های برتر در بخش روستایی کشور است

استاندار گلستان گفت: این استان در حوزه روستایی جزو استان‌های برتر کشور است.