مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان:

۹۲ هزار تن کود شیمیایی یارانه ای وارد گلستان شد

۹۲ هزار تن کود شیمیایی یارانه ای وارد گلستان شد

به گزارش ساجد خبر، سید صمد ضیایی،  اظهار کرد: با شروع سال زراعی و آغاز کشت پاییزه جدید و نیاز مبرم کشاورزان به کود شیمیایی یارانه‌ای اوره بیش از ۹۲ هزار تن از چهار مبادی کشور چون اسکله شهید رجایی (بندر عباس)، بندر امام خمینی، پتروشیمی مرودشت و بجنورد از طریق ناوگان جاده‌ای و خطوط ریلی وارد استان شده است.

وی افزود: از این میزان، در فاز اول حجم کود وارده از طریق خطوط ریلی از پتروشیمی مرودشت فارس در ۵۴ واگن مسقف (دو هزار و ۹۹۷ تن) و در فاز دوم نیز با پیگیری‌های انجام شده در زمان شروع پنجه زنی و پیک مصرف کود سرک در ۳۲ واگن مسقف (هزار و ۷۷۶ تن) بوده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: مابقی سهمیه به میزان هزار و ۲۲۴ تن در حال حمل به انبار سازمانی گرگان است.

وی یادآور شد: این میزان کود یارانه‌ای بعد از تخلیه به تدریج به مناطق روستایی و انبارهای کارگزاری‌ها سطح شهرستان‌های استان انتقال یافته است.