مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان:

۷۰واحد صنعتی در دو سال گذشته احیا شده است

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان گفت: تعداد ۷۰ واحد صنعتی رراکد در دوسال گذشته با اشتغالزایی ۶۲۴نفر احیا شده است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، شهمرادی صبح امروز در نشست خبری ستاد دهه فجر اظهار کرد: استان گلستان دارای ۳۴ شهرک و‌ناحیه صنعتی است که از این تعداد ۲۳ ناحیه با ۸۴۳واحد تولیدی و سرمایه گذاری ۴هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری فعال هستند .

وی افزود: ۵۵۰ژرح صنعتی در دست اجرا داریم که از این تعداد ۳۸۴طرح در دست ساخت هستند و پیش بینی می شود با بهره برداری از این طرح ها تعداد ۳هزار و۴۱۲نفر اشتغالزایی ‌ایجاد شود.

ساوری گفت: مساحت کلی شهرکهای استان ۲هزار و ۱۶۱هکتار است که از این مقدار ۹۲۹همتار آن زمین صنعتی است و مجوع قراردادهای واگذاری شده زمین یکهزار و ۳۸۳فقره است.

وی ادامه داد: منابع داخلی شرکت شهرکهای صنعتی ۴۳۷ میلیارد تومان بوده که اگر بخواهیم با سال های متقبل آن مقایسه کنیم بیش از ۴برابر شده است.

ساوری بیان کرد: منابع استانی نیز ۵۰میلیارد تومان بوده در این دو سال اخیر که نسبت به سالهای ماقبل آن ۵۶۷ رصد افزایش داشته است .

وی افزود: منابع جذب شده نیز ۳۷میلیارد تومان بوده نسبت به ماقبل آن ۶/۴دهم درصد افزایش داشته است و طی دو سال اخیر ۵۳میلیارد تومان کمک بلاعوض در یافت کرده ایم .