مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان خبرداد؛

مشکلی در تأمین و توزیع کود نداریم

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اشاره به نبود مشکل در تأمین و توزیع کود در استان افزود: از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۹ درصد کل سهمیه ابلاغی به استان تحویل کارگزاران شد و بیش از ۲۶ هزار تن هم مانده سهمیه ابلاغی تا پایان سال است.

به گزارش ساجد خبر، سید صمد ضیایی در جمع خبرنگاران با اشاره به تأمین کود اوره از چهار مبادی کشور شامل، پتروشیمی پردیس عسلویه، شهید رجایی بندر عباس، بندر امام و پتروشیمی بجنورد اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون ۸۹ هزار و ۳۱۶ تن کود از این چهار مبدا تأمین و در اختیار کشاورزان گلستانی قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان اینکه قیمت کودهای یارانه‌ای هیچ تغییری نکرده و همانند قیمت سال گذشته در حال انجام است، گفت: اکنون نیز بیش از ۸ هزار و۳۸۸ تن کود اوره در انبارهای استان ذخیره سازی شده است.

وی با بیان اینکه شرایط آب و هوایی فعلی گلستان سبب تحریک رشد گیاهان و طی کردن مراحل رشدی زودتر از تقویم زراعی سال‌های قبل شده است، افزود: به کشاورزان توصیه می‌شود از مصرف بی رویه کودهای ازته در ابتدای رشد گندم که رشد سبزینه آن را بیش از حد می‌کند خودداری کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از توزیع بیش از ۸۹ هزار تن کود شیمیایی در بین کشاورزان استان خبر داد.