بازدید معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از اردوگاه ماده ۱۶ توسکستان گرگان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سفر خود به گلستان از محل طرح توسعه اردوگاه ترک اعتیاد توسکستان گرگان بازدید کرد.

به گزارش ساجد خبر، رئیس کل دادگستری گلستان در این بازدید گفت:با استفاده از ظرفیت خیرین طرح توسعه اردوگاه ماده ۱۶ توسکستان گرگان تا پایان سال تکمیل می شود.
حیدر آسیابی افزود: یکی از شرکت های فعال در زمینه تکنولوژی های نوین کشور که متشکل از مهندسان‌جوان و نخبه گلستانی است برای کمک به تسریع در اجرای طرح توسعه اردوگاه ترک اعتیاد ماده ۱۶ گرگان مشارکت می کنند.
حیدر آسیابی افزود: این اردوگاه تا پایان امسال تکمیل می شود و تمام ۱۶ میلیارد تومان هزینه ساخت این اردوگاه را این مهندسان‌جوان تامین می کنند.
محمود اسپانلو دادستان مرکز استان گلستان هم گفت: با تکمیل این مرکز که ظرفیت نگهداری تا ۶۰۰ نفر را هم دارد بستر برای درمان بهتر و بازاجتماعی کردن افراد گرفتار اعتیاد فراهم می شود.