معرفی ۲ رقم ماش جدید در گلستان

رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: ۲ رقم ماش با نام‌های «سخاوت» و «زربخش» ویژه مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر پس از مطالعه در این مرکز تحقیقاتی برای کشت انبوه معرفی شد.

به گزارش ساجد خبر، فاطمه شیخ اظهار کرد: این ارقام قابلیت تولید ۸۰۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم محصول در هکتار را دارند.

زودرسی، قابلیت برداشت مکانیزه و یکنواختی رسیدگی از خصوصیات مثبت و برتری این ارقام نسبت به ارقام قدیمی ماش است.

شیخ افزود: ارقام «سخاوت» و «زربخش» در مزرعه تحقیقاتی از ۱۸ خرداد ماه سال جاری کشت شده بود.

وی تاکید کرد: بهره‌بردار در صورت مراقبت بیشتر از مزرعه ماش، می‌تواند عملکرد تولید محصول را در واحد سطح (هکتار) افزایش دهد.

نیاز آبی ماش ۲ هزار مترمکعب یا بارندگی ۲۰۰ میلی‌متر طی دوره رشد است.

این محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در خصوص ویژگی ماش زربخش گفت: این رقم دارای عملکرد بالا، دانه‌های درشت، پروتئین دانه بالا، بسیار زودرس، بوته‎های کامل ایستاده، ظهور غلاف‌ها در قسمت تاج گیاه، کیفیت پخت دانه عالی و بازارپسندی خوب دانه بوده و قابل کشت در تمامی مناطق گرمسیرو نیمه گرمسیر است.

شیخ یادآور شد: میانگین عملکرد رقم زربخش در شرایط نرمال در هکتار هزار و ۴۴۱ کیلوگرم، میانگین ارتفاع گیاه ۵۲.۳ سانتیمتر، بوته ایستاده، میانگین درصد پروتئین دانه ۲۵ درصد و میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیرلوژیک محصول در اقلیم گرمسیر و نیمه گرمسیر ۶۷ روز است.

وی خاطرنشان کرد: ویژگی رقم ماش سخاوت نیز دارای عملکرد بالا، پروتئین دانه بالا، بسیار زودرس، بوته کامل ایستاده، ظهور غلاف‌ها در قسمت تاج گیاه، مناسب برای برداشت مکانیزه، کیفیت پخت دانه عالی و بازارپسندی خوب دانه است.

شیخ اضافه کرد: این رقم دارای میانگین عملکرد دانه در شرایط نرمال در هکتار هزار و ۳۱۱ کیلوگرم، میانگین ارتفاع گیاه ۴۹.۹ سانتیمتر، بوته افراشته، میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزلوژیک در اقلیم گرمسیر و نیمه گرمسیر ۶۵ روز و میانگین درصد پروتئین دانه ۲۳.۲ درصد است.