مدیر مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی گلستان:

شرکت‌های فناور کشاورزی گلستان ۸۰ میلیارد ریال از محصولات خود را فروختند

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی گلستان گفت: شرکت‌های فناور کشاورزی زیر نظر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان حدود ۸۰ میلیارد ریال از محصول تولیدی خود را به مشتریان داخلی وخارجی فروختند.

به گزارش ساجد خبر، محمدمهدی لولایی اظهار کرد: محصولات تولیدی این شرکت‌ها شامل میگو، مکمل غذایی و دارویی و درمانی طیور، نهال، «قارچ ترافل»، فرآوری سویا اعم از تولید پنیر، شیر، دوغ و گوشت، کودهای زیستی، بذر اولیه قارچ خوراکی و دارویی است.

وی ادامه داد: گلستان ۲۸ هسته و واحد فناور بخش کشاورزی زیر نظر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دارد بخش عمده آن در دولت سیزدهم راه‌اندازی شده است.

لولایی حمایت از رشد هسته و واحدهای فناور بخش کشاورزی را برنامه‌ مهم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برشمرد و گفت: در آینده نزدیک رویداد معرفی فناورانه حوزه‌های تخصصی کشاورزی با همکاری مدیریت تعاون روستایی در راستای استفاده بهینه از ظرفیت شرکت‌های تعاونی در تولید پایدار و ایجاد ارزش افزوده برگزار خواهد شد.