مصرف گاز صنایع بزرگ گلستان محدود شد

سخنگوی شرکت گاز گلستان گفت: با هدف تامین کامل گاز مورد نیاز مشترکان خانگی، مصرف این انرژی در ۲ واحد صنعتی بزرگ استان محدود شد.

به گزارش ساجد خبر، سیدجلال ابوالقاسمی اظهار کرد: مصرف گاز مشترکان این استان ازابتدای دی ماه سال جاری تاکنون به علت کاهش دما رو به افزایش گذاشته به طوری که بیشتر رقم مصرفی، در پنجم دی با ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب ثبت شده است.

به گفته وی روز گذشته نیز مشترکان گلستان ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب گاز مصرف کردند.

وی با اشاره به این که برای ۲ واحد صنعتی بزرگ گلستان شامل نیروگاه سیکل ترکیبی برق علی آبادکتول و سیمان پیوند گلستان با مصرف ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار متر مکعب در روز محدودیت مصرف گاز به اجرا درآمده است، گفت: این صنایع از سوخت جایگزین استفاده می‌کنند.

سخنگوی شرکت گاز گلستان در خصوص اعمال طرح تشویق مشترکین خوش مصرف گاز، گفت: زمان اجرای این طرح از ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند تعیین شده و برای مشترکین خانگی که دامنه مصرف آن‌ها مشابه سال قبل باشد، گاز بهای آنها تغییری نخواهد کرد ولی برای مشترکین خانگی که ۱۰ تا ۳۵ درصد صرفه‌جویی داشته باشند نه تنها پولی بابت گاز بها پرداخت نکرده بلکه مبالغی نیز تشویق خواهند شد.

ابوالقاسمی ادامه داد: در بازه زمانی ۱۵ دی تا ۱۵ بهمن نیز اگر مصرف مشترکین معادل ۷۰ درصد پلکان سوم باشند، گاز بهای آن‌ها ۱۰۰ درصد رایگان محاسبه می‌شود.