رییس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان:

خطر تغییر اقلیم در کمین کشاورزی گلستان است

رییس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به تغییر فیزیولوژی رشد گیاه بر اثر افزایش دما گفت: کشاورزان گلستانی برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از تغییر اقلیم، توصیه‌های فنی را بیش از پیش رعایت کنند.

به گزارش ساجد خبر، علی موسی‌خانی اظهار کرد: با توجه به افزایش بیش از ۲ درجه‌ای دمای هوا در گلستان، رشد رویشی مزارع زودتر از سال‌های قبل آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی گلستان زیر کشت کلزا رفت، افزود: مزارع کلزای گلستان به دلیل رعایت توصیه‌های فنی و کشت به‌موقع و مکانیزه، وضعیت مطلوبی دارند اما برای جلوگیری از آسیب در ادامه فرایند کشت، کشاورزان باید نکات فنی را رعایت کنند.

رییس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: هر محصولی در روند رشد خود نیاز به سرما دارد اما با توجه به افزایش دما، کلزا به سرعت وارد فاز زایشی شده و هنوز این سرما را تجربه نکرده است.

موسی‌خانی از کشاورزان خواست در مرحله داشت محصول از کوددهی، استفاده از علف‌کش‌ها و مبارزه با آفات غافل نشوند.

وی گفت: کشاورزان مبارزه با علف‌های هرز را به‌موقع شروع کنند و قبل از رشد گیاه در مزرعه، مبارزه با علف‌های هرز را انجام دهند همچنین بعد از پایان سرمای ماه‌های آذر و دی ماه شروع به مصرف کودهای سرک از جمله ازته، سولفات آمونیوم و غیره کنند.

رییس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت: اگر کشاورزان در ابتدای کشت از کودهای پتاسه استفاده نکردند در ادامه کشت، کوددهی را انجام دهند تا گیاه از لحاظ شاخه‌بندی، استحکام برگ‌ها و شاخه‌ها تقویت شود.