مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان:

خط پردازش در سایت زباله آق قلا افزایش یافت

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان از افزایش خط پردازش در سایت زباله آق قلا خبر داد و گفت: خط دوم پردازش سایت آق قلا با ظرفیت ۲۵۰ تن به بهره برداری می رسد.

به گزارش ساجد خبر، به گزارش گلستان ۲۴،حسن ملک شاهکویی از افزایش خط پردازش در سایت زباله آق قلا خبر داد و اظهار کرد: خط دوم پردازش سایت آق قلا با ظرفیت ۲۵۰ تن به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه احداث محل دفن زباله نصب ژئوممبران با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال انجام شده است، افزود: این سیستم با ظرفیت ۶۰ هزار متر مکعب به مساحت یک هکتار جهت دفن پسماندهای برگشتی خطوط پردازش در سایت اق قلا در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان گفت: تا کنون سه دستگاه کشنده با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال و سه دستگاه سیم تریلر و یک دستگاه کشنده از محل اعتبارات سفر اول ریاست جمهور به استان گلستان با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه محل دفن زباله مهندسی بهداشتی با ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب برای دفن پسماندهای پزشکی استان در سایت آق قلا احداث شد، یادآور شد: خرید ۴۰ هزار تن خاک برای پوشش محل دفن سایت آق قلا با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال انجام شد.