معاون وزیر راه و شهرسازی:

طرح جامع شهر همدان و الحاق اراضی به گنبدکاووس و یزد تصویب شد

معاون وزارت راه و شهرسازی از تصویب طرح جامع شهر همدان، الحاق ۲۴ هکتار اراضی به گنبدکاووس و همچنین موافقت با اصلاح حریم برای ساخت شهرک مسکونی یزد در هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، از وزارت راه و شهرسازی، “خسرو دانشجو” از برگزاری هفدهمین جلسه شورا با سه دستور طرح جامع شهر همدان، اصلاح حریم و احداث شهرک مسکونی در خارج از حریم شهر یزد و الحاق ۲۴ هکتار اراضی به محدوده شهر گنبدکاووس برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

طرح جامع شهر همدان مصوب شد

دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: طرح جامع شهر همدان مورد بازنگری قرار گرفت و در هفدهمین جلسه شورا با الحاق اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن با افق جمعیتی ۷۲۱ هزار نفر در سال ۱۴۱۵ به تصویب رسید.

دانشجو با تاکید بر تاریخی بودن شهر همدان و احداث این شهر با معماری ویژه، توضیح‌داد: در تصویب طرح جامع شهر همدان ضمن توجه به معماری خاص شهر، موضوعات کاهش ترافیکی و دسترسی‌های این شهر و همچنین حفظ اراضی کشاورزی شهر مورد توجه قرار گرفت و با توجه به این جزئیات طرح جامع شهر همدان مصوب شد.

وی تاکید کرد: در تصویب طرح جامع شهر همدان، الحاق سه روستایی که پیش‌تر الحاق آنها به تصویب هیات دولت رسیده بود انجام شد. همچنین اراضی که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و اجرای طرح جوانی جمعیت در همدان موردنیاز بود در طرح جامع به میزان ۲ هزار هکتار الحاق شد.

موافقت با الحاق ۴۰۰ هکتار برای ساخت شهرک مسکونی یزد

معاون معماری و شهرسازی همچنین از بررسی اصلاح حریم و احداث شهرک مسکونی پیرامونی یزد در جلسه شورا خبر داد و افزود: اصلاح محدوده حریم شهر یزد به‌منظور ایجاد مقدمات احداث شهرک مسکونی پیرامون شهر یزد مصوب شد.

دانشجو تصریح کرد: با توجه به کار کارشناسی انجام شده، اعضای شورا به اصلاح محدوده حریم شهر یزد رای دادند و مقدمات بررسی شهرک مسکونی که به نهضت ملی مسکن اختصاص می یابد، فراهم شد.

وی اضافه کرد: در ادامه، بررسی ایجاد شهرک مورد بررسی قرار گرفت که با بخشی از پیشنهاد استان و الحاق ۴۰۰ هکتار موافقت شد. بخشی از اراضی نیز به دلیل قرار داشتن در حریم لوله‌های گاز و همچنین عرصه های خطر سیل مخالفت و رد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: مقرر شده است تا در ساخت شهرک فضای پیرامونی شهرک با فضای سبز احاطه شود و با کاشت درخت و ایجاد فضای سبز، علاوه بر ایجاد محیط بهینه از گسترش بی اندازه آن جلوگیری شود.

۲۴ هکتار اراضی به گنبدکاووس الحاق می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از موافقت شورا با الحاق ۲۴ هکتار اراضی به گنبدکاووس خبر داد و افزود: مقرر شده تا این اراضی به منظور اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت به گنبدکاووس الحاق شود.

وی یادآور شد: قانونگذار به ما تاکید کرده است که به خانوارهای دارای سه فرزند در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت که فاقد زمین هستند ۲۰۰ مترمربع زمین واگذار شود که الحاقات در اجرای این قانون با بررسی کارشناسی در مناطق مختلف در حال انجام است.

به گفته دانشجو، تامین زمین برای اقشار آسیب‌پذیر در قالب طرح نهضت ملی مسکن از دیگر مواردی است که باید مورد توجه باشد.