مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان خبر داد؛

تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی مدارس در مراوه تپه

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان گفت: ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث مدارس در شهرستان مرزی مراوه تپه اختصاص داده شد.

به گزارش ساجد خبر، وحید فراهی اظهار کرد: باتوجه به سفر اخیر رئیس جمهور به استان گلستان و شهرستان مراوه تپه ایشان معتقد بودند برای ارتقای کیفی آموزش و پرورش حتماً باید اعتباری تخصیص داد تا وضعیت مدارس اصلاح شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان گفت: بر همین اساس مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی مدارس در مراوه تپه در نظر گرفته شده است.