مدیر کل ثبت احوال گلستان:

۳۸۶مورد جند قلو زایی در سال گذشته/۳۶/۹میانگین سن طلاق در گلستان

مدیر کل ثبت احوال استان گلستان گفت: سال گذشته تعداد ۳۸۶ مورد چند قلو زایی در استان اتفاق افتاده است .

به گزارش خبرنگار ساجد خبر ، مطیع صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: در کشور به ازای تولد هر ۱۰۷پسر تعداد ۱۰۰دخنر متولد می شود که این آمار در استان گلستان به ازای ۱۰۵/۹پسر تعداد ۱۰۰دختر به دنیا می آید.

وی افزود: میانگین سن مادر برای ولادت در کشور ۲۹/۸درصد و در استان ۲۷/۸دهم درصد است .

مطیع گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۳ هزار و ۱۲۱ واقعه تولد در ۹ ماهه نخست سال جاری در گلستان اتفاق افتاده است.

مطیع با بیان اینکه شهرستان بندرگز کمترین میزان تولد در استان گلستان را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: شهرستان بندرگز با منفی ۶.۵ درصد کمترین نرخ رشد تولد را در گلستان به خود اختصاص داده است اما درمجموع گلستان در زمینه تولد با رشد ۴.۶ درصدی روند صعودی داشته است.

مطیع ادامه داد: میانگین سن ازدواج در کشور نیز ۳۱/۱دهم درصد بوده و ۲۹/۰۵در گلستان است .

وی ادامه داد:میانگین سن زوجه برای ازدواج در کشور ۲۶/۱ و در گلستان ۲۴/۷دهم درصد است.

مدیر کل ثبت احوال گلستان گفت: در نه ماهه امسال متوسط میانگین سن طلاق در کشور ۳۸/۹ است که این رقم در گلستان ۳۶/۹ دهم درصد است.

وی افزود: در نه ماهه امسال نیز میانگین طول مدت ازدواج و زندگی زوجین در کشور ۱۱/۴و‌در گلستان ۱۰/۱ دهم درصد است .

طیع  از افزایش رشد موالید در گلستان خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه در سال جاری ۴.۶ درصد نرخ جمعیت در گلستان رشد یافته است و این درحالی است که در سال گذشته ۲۲ هزار و ۱۱۲ واقعه تولد در گلستان به ثبت رسید.

مدیرکل ثبت احوال گلستان از ثبت ۱۱ هزار و ۲۷۹ ازدواج در گلستان خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه آمار ازدواج در گلستان نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.

وی با اشاره به اینکه گالیکش با ثبت ۱.۹ درصد ازدواج توانست بیشترین امار ازدواج را در گلستان به خود اختصاص دهد، گفت: شهرستان بندرگز با ثبت ۱۹.۴ درصد کمترین میزان ازدواج را در گلستان به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه ۷ هزار و ۵۳ فوت در گلستان به ثبت رسیده است، افزود: در ۹ ماهه نخست سال جاری تعداد ۷ هزار و ۵۳ فوتی در گلستان به ثبت رسیده است این درحالی است که در سال گذشته ۲.۶ درصد افزایش فوتی را در این استان شاهد هستیم.

مطیع با بیان اینکه شهرستان کردکوی با ثبت ۱۸.۵ درصد فوتی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است،

وی افزود: شهرستان مراوه تپه با کاهش ۷.۱ درصد فوتی توانست کمترین آمار فوتی در استان را به خود اختصاص دهد.

مطیع از افزایش رشد موالید در گلستان خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه در سال جاری ۴.۶ درصد نرخ جمعیت در گلستان رشد یافته است و این درحالی است که در سال گذشته ۲۲ هزار و ۱۱۲ واقعه تولد در گلستان به ثبت رسید.

مدیرکل ثبت احوال گلستان با بیان اینکه مراوه تپه بیشترین آمار تولد را به خود اختصاص داد، ابراز کرد: شهرستان مراوه تپه با نرخ رشد ۱۸.۷ درصد توانست بیشترین آمار تولد در استان گلستان را به خود اختصاص دهد.