مدیر شبکه بهداشت و درمان گالیکش:

تکمیل بیمارستان گالیکش نیازمند تصویب سه هزار میلیارد ریال در سفر ریاست جمهوری

مدیر شبکه بهداشت و درمان گالیکش گفت: تکمیل بیمارستان گالیکش نیازمند تصویب سه هزار میلیارد ریال در سفر استانی پیشرو است.

به گزارش ساجد خبر، حسن رحیم‌زاده اظهار کرد: عملیات ساخت این بیمارستان با اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیارد ریال شروع شد اما به سبب برخی اختلافات و کم کاری‌ها، پیمانکار اول ساخت بیمارستان برکنار شد و با توجه به کند بودن روند اجرای پروژه و اهمیت وجود بیمارستان برای مردم شهرستان، در نهایت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سفر اسفندماه سال ۱۴۰۰ رییس جمهور و هیات دولت به گلستان برای تکمیل آن مصوب شد.

وی افزود: عملیات ساخت این پروژه با تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دور نخست سفر استانی رییس جمهور به گلستان ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همچنان پیمانکار با وجود طلب ۳۵۰ میلیارد ریالی مشغول به کار است.

رحیم زاده ادامه داد: علاوه بر هزار میلیارد ریال باقی مانده از مصوبات دور نخست سفر استانی رییس جمهور، بر اساس آخرین بررسی‌ها برای تکمیل این پروژه سه هزار میلیارد ریال دیگر نیاز است که امیدواریم در دور دوم سفر استانی هیات دولت مورد تصویب قرار گیرد.