دبیر خانه کشاورز گلستان:

پایانه صادراتی محصولات کشاورزی زیرساخت تولید پایدار گلستان

دبیر خانه کشاورز گلستان گفت: راه‌اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، زیر ساخت تولید پایدار و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، علیقلی ایمانی اظهار کرد: گلستان که اقتصاد اصلی آن بر پایه کشاورزی استوار بوده نیازمند ایجاد چنین زیرساختی برای پایداری تولید محصولات کشاورزی و ممانعت از خام فروشی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه زراعت گیاهان دارویی در گلستان ترویج داده می‌شود و ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در گرگان می‌تواند یکی از پشتوانه‌های محکم برای بازاریابی در خارج از کشور و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد استان به دنبال داشته باشد.

گلستان ۶۶۷ هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی شامل زراعی و باغی، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی، بیش از هزار واحد مرغداری با ظرفیت اسمی جوجه ریزی در هر دوره ۵۲ میلیون قطعه، بیش از ۸۵ هکتار گلخانه فعال، ۴۵۲ هزار هکتار عرصه جنگلی و ۸۶۲ هزار عرصه مرتعی دارد که از این ظرفیت در تولید دانه‌های روغنی، مرغ، توتون و خاویار، پنبه، گندم و خرمالو، شلتوک (برنج)، پیله تر ابریشم، میگو، ماهیان خاویاری، جو و زیتون استفاده می‌شود.