فرماندار بندرترکمن:

لایروبی کانال آشور، صدها هزار پرنده مهاجر را به خلیج گرگان بازگرداند

فرماندار بندرترکمن لایروبی خلیج گرگان را گام مهم دولت سیزدهم برای رونق و توسعه گلستان برشمرد و گفت: لایروبی و اتصال این پهنه آبی به دریای خزر، صدها هزار پرنده مهاجر را پس از خشکی چند ساله با خلیج گرگان آشتی داد.

به گزارش ساجد خبر، نورمحمد جعفری  اظهار کرد: در سفر نخست رییس جمهور به گلستان، مصوبات شهرستان ترکمن بیش از هفت هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان اعتبار پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به احیا و علاج‌بخشی خلیج گرگان اختصاص یافت.

وی افزود: با همت دولت سیزدهم عملیات آبگیری خلیج گرگان در زمانی اندک پس از پایان سفر اول آغاز شد و این طرح به مرحله بهره‌برداری رسید.

فرماندار بندرترکمن تاکید کرد: با لایروبی ۱۱ کیلومتر از کانال آشور، اتصال خلیج گرگان به دریای خزر برقرار شد تا مسیر ورود ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب دریا به این پهنه آبی هموار شود.

به گفته جعفری ارتباط خلیج گرگان با دریای خزر علاوه بر بازگشت صدها هزار پرنده مهاجر، حدود ۱۵ گونه ماهی کمیاب را از خطر انقراض نجات داد.

وی ادامه داد: شوری آب خلیج گرگان که به دلیل کاهش سطح آب به ۴۵ میلی‌گرم در هزار لیتر افزایش یافته بود بعد از بازگشایی کانال آشور و اتصال به دریای خزر به ۲۲ میلی‌گرم در هزار لیتر کاهش یافت.